Integritetspolicy

Eanna AB värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna integritetspolicy för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?
Eanna AB, org. nr 559290-0798, Pyrolavägen 34, 181 60 Lidingö, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa. Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: contact@eanna.se

Var lagras dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Uppgifter som du själv lämnar till oss:
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, e-postar oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar: Cookies, IP-adress, hänvisningsadress, data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Vid bearbetning av beställningar och returer i vår webbshop.
 • Vid sms-aviseringar om leveransstatus.
 • Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans.
 • Vid korrespondens om frågor och övrig information.
 • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick.
 • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information.
 • Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online.
 • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar.
 • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
 • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR) har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse, d.v.s. rätt att få felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.
 • Rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. När begränsningen upphör ska vi som personuppgiftsansvariga informera dig om detta.
 • Rätt till dataportabilitet, d.v.s. rätt att begära att vi ska överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vi måste påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för direktmarknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

  Adress:
  Eanna AB
  Pyrolavägen 34
  181 60 Lidingö
  E-post: contact@eanna.se

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster och transporter. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies?
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?
Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Nödvändiga
Nödvändiga kakor behövs för att hemsidan ska vara användbar. De används för att varukorgen och kassan ska fungera och för att komma ihåg dina val av kakor hos oss.

Funktionella
Funktionella kakor används för att ge dig en bättre användarupplevelse. De används för att anpassa hemsidan efter dina preferenser och för att spara din inloggning mellan besök.

Statistik
Statistik kakor används för att föra statistik om trafiken på vår hemsida. De hjälper oss att analysera vad som händer på sidan så att vi kan förbättra den.Vi använder även cookies för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies
Vi använder Google Analytics, Hotjar och AdWords som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Våra social media-kopplingar med AddThis för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är. För mer info, se AddThis privacy policy.

Informationssäkerhet
Vi arbetar ständigt för att skydda vår hemsida och våra användare från obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. Vi använder oss av HTTPS vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbshopen krypteras.

 

Varukorg
Rulla till toppen